Kho đàn Guitar cực lớn về ngày 31/3 tại Piano24h.vn

KHO ĐÀN GUITAR NHẬT BẢN SECONDHAND
NHẬP KHẨU NGÀY 31/3/2015

 

guitar_classic guitar_acoustic guitar_electric

Đoạn video giới thiệu

https://lh3.googleusercontent.com/Xoap063nRoPSKgsxJfAQeRm3RdaiZ3CwZTpq_USjqN8=w900-h600-no
Số lượng đàn về cực kỳ nhiều
https://lh3.googleusercontent.com/wpmc7swweleF75IcAcrXsBoaEFcfvlpDJey2BH51hyk=w900-h600-no
Với các thương hiệu đến từ đất nước Nhật Bản
https://lh3.googleusercontent.com/UDSWbppDEfws9aTQAYUN4PRFhUuXXTMt6YuUiAxVs9g=w900-h600-no
Nhiều chiếc Acoustic của Yamaha vẫn giữ được 100% độ mới
https://lh3.googleusercontent.com/HUqlXf9wWv_TRTbs1sWCKQD3QrKEPoUQMDIPWpOH6S0=w900-h600-no
Nhiều chiếc Classic mang đậm cá tính các Nghệ nhân Nhật Bản
https://lh3.googleusercontent.com/h6qQ5_DZfTDa-GeE9pFYWLhEGiYolkNh0ZjQMc3rq3c=w900-h600-no
Đợt hàng về lần này bao gồm cả Guitar điện & Guitar bass

 DANH SÁCH ĐÀN GUITAR CLASSIC

STT Hãng đàn Mã đàn SL Thông tin đánh giá chi tiết
1 Aria AC-10 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-aria-concert-ac-10-6735878.html
2 Abe Gut 520 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-abe-gut-520-6735873.html
3 Franciscan P-8G 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-franciscan-p-8g-6735880.html
4 Gut 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-gut-6736298.html
5 Koga 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-koga-6736378.html
6 Koga Gut 100 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-koga-gut-100-6736381.html
7 Luna LC-90 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-luna-lc-90-6736382.html
8 Morris M-15 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-morris-m-15-6754100.html
9 School 200 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-school-200-6754511.html
10 Suzuki C-20R 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-suzuki-c-20r-6754722.html
11 Yamaha C-180 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-c-180-6754860.html
12 Yamaha C-200 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-c-200-6755100.html
13 Yamaha C-325 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-c-325-6915137.html
14 Yamaha CG-130A 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-cg-130a-6755107.html
15 Yamaha G-150 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-g-150-6755722.html
16 Yamaha G-50 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-g-50-6755752.html
17 Yamaha G-70A 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-g-70a-6755773.html
18 Yamaha G-70D 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-g-70d-6755922.html
19 Yamaha G-85D 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-g-85d-6755924.html
20 Yamaha CG-150CA Khắc gỗ 1 https://piano24h.vn/guitar-classic-yamaha-cg-150ca-khac-go-6755275.html

 


DANH SÁCH ĐÀN GUITAR ACOUSTIC

Loại đàn STT Hãng đàn Mã đàn SL Thông tin đánh giá chi tiết
Acoustic 1 Aria AMB-75 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-aria-amb-75-6735876.html
2 Session MD-01 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-session-md-01-6754521.html
3 Stafford & Co SE-350 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-stafford-co-se-350-bks-6754601.html
4 Suzuki 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-suzuki-6754784.html
5 Yamaha FG-422 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-yamaha-fg-422-6755486.html
6 Yamaha FS-325 RBD 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-yamaha-fs-325-rbd-6755490.html
7 Yamaha FS-341 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-yamaha-fs-341-6755502.html
8 Yamaha FS-720S 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-yamaha-fs-720s-6755567.html
Acoustic 12 dây 9 Morris B-18 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-morris-b-18-6736486.html
10 Suzuki F-180 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-suzuki-f-180-6754779.html
Acoustic Mini 11 Sepia Crue W-50 BLS 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-sepia-crue-w-50-bls-6915938.html
12 Sepia Crue W-50 UBL 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-sepia-crue-w-50-ubl-6754517.html
13 StarGazer UPP-2 1 https://piano24h.vn/guitar-acoustic-stargazer-upp-2-6754777.html

 DANH SÁCH ĐÀN GUITAR BASS & GUITAR ĐIỆN

Loại đàn STT Hãng đàn SL Thông tin đánh giá chi tiết
Guitar Bass 1 Fernandes 1 https://piano24h.vn/guitar-bass-fernandes-6734062.html
2 Synq 1 https://piano24h.vn/guitar-bass-synq-6734936.html
Guitar Điện 3 Ibanez 1 https://piano24h.vn/guitar-dien-ibanez-6734686.html
4 Legend 1 https://piano24h.vn/guitar-dien-legend-6734719.html
5 Maison 1 https://piano24h.vn/guitar-dien-maison-6734819.html
6 Selder 1 https://piano24h.vn/guitar-dien-selder-6734821.html