Danh sách đàn Piano điện sắp về (10/7/2015)

STT Hãng đàn Mã đàn Giá bán dự kiến Năm sản xuất
1 CASIO CPS-700 5,300,000
2 COLUMBIA EP-105 8,000,000
3 EP-135 8,000,000
4 EP-2650 8,000,000
5 EP-4500 8,000,000
6 EP-708 7,000,000
7 EP-M25 8,000,000
8 KAWAI PW-2000 7,500,000
9 PW-206MR 7,500,000
10 PW-300 7,300,000
11 PW-350 8,000,000
12 PW-400 8,500,000
13 KORG C-520 10,200,000
14 C-700 10,000,000
15 ROLAND HP-2000 8,000,000
16 HP-230 9,800,000
17 HP-3000 8,000,000
18 HP-3700 12,000,000
19 HP-400 7,000,000
20 HP-525 7,200,000
21 HP-5600 9,000,000
22 TECHNICS SXPX-10 7,800,000
23 YAMAHA CLP CLP-133 12,000,000
24 CLP-156 12,500,000
25 CLP-170M 16,300,000
26 CLP-230M 16,500,000
27 CLP-30 7,500,000
28 CLP-350 7,500,000
29 CLP-430 25,000,000
30 CLP-550 9,000,000
31 CLP-920 11,000,000
32 CLP-950 14,000,000
33 YAMAHA CVP CVP-10 9,500,000
34 CVP-3 6,000,000
35 YAMAHA P P-80 7,800,000
36 YAMAHA YDP YDP-142 14,500,000
37 YDP-160 14,500,000
38 YDP-88 7,000,000