Danh sách đàn Piano điện nhập khẩu ngày 28/11/2015

SHOWROOM NHẠC CỤ ADAM

Cung cấp Piano – Guitar nhập khẩu Nhật Bản

DANH SÁCH ĐÀN PIANO NHẬP KHẨU NGÀY 28/11/2015

Địa chỉ: 151 Hào Nam – Đống Đa – Hà Nội
15 – 12/2 Nguyễn Phúc Lai – Hà Nội

Tư vấn: Mr. Đam: 0912.669.669
             Mr. Thanh: 01237.669.669

(click vào mã đàn để xem hình ảnh chi tiết)

STT Hãng Giá bán Độ mới
1 Casio AP-15 7,200,000 96%
2 AP-55 7,500,000 96%
3 PS-3000 8,500,000 96%
4 Kawai MS-850 8,200,000 96%
5 PW-280 6,700,000 96%
6 Korg C-50 7,700,000 96%
7 CL-9600 13,000,000 96%
8 Roland HP-2880 10,500,000 96%
9 KR-5700 13,000,000 96%
10 Yamaha CLP-120 13,200,000 96%
11 CLP-123 10,200,000 96%
12 CLP-156 12,000,000 96%
13 CLP-300 6,600,000 96%
14 CLP-911 12,000,000 96%
15 CVP-45 8,000,000 96%
16 CVP-59 13,500,000 96%
17 CVP-6 7,500,000 96%
18 CVP-69 15,000,000 96%
19 CVP-70 9,500,000 96%
20 CVP-75 10,500,000 96%
21 YDP-123 10,500,000 96%